Beste medewerker

 

Wat ons verbindt is het opvoedingsproject van de Zusters van de Christelijke scholen van Vorselaar. In onze scholen proberen we op een warme, hartelijke en eigentijdse manier, met een bijzondere zorg voor de zwakken, school te maken vanuit een christelijke visie. In onze scholen willen we ieder talent kans geven tot ontwikkeling.

In februari 2013 werd met onze directeurs twee dagen nagedacht over de uitdagingen die op onze Vorselaarse scholen afkomen. We opteerden ervoor om dit denkproces te verbreden naar al onze medewerkers toe.

Onze directies van BAO en SO kozen voor vier waarden als essentieel in ons opvoedingsproject en als uitdaging voor de toekomst:

  • de hartelijke school
  • de katholieke school
  • de brede school
  • de talentontwikkeling

Een toekomstgroep werd opgericht en stuurde het verdere proces aan. Deze groep bestaat uit enkele directeurs van de basis- en secundaire scholen, een interne pedagogische begeleider van het basisonderwijs en twee leden van het schoolbestuur.

In februari 2014 organiseerden we een startavond voor alle medewerkers in de Pius X kerk. Peter Adriaenssens en Mieke Van Hecke namen ons op een krachtige manier mee in de pedagogische en identiteits- uitdagingen die op ons afkomen.

Op de gelijklopende pedagogische studiedag in onze basis- en secundaire scholen werden deze 4 waarden heel concreet gemaakt door ze te plaatsen binnen het schoolleven van elke dag. Er werd gebruik gemaakt van de methode van het ‘probleemoplossend denken’. Dit leverde heel wat boeiend materiaal op.

Op basis van de resultaten uit deze studiedagen wordt een denkgroep van medewerkers (leraren en ondersteunend personeel), directies en schoolbestuur een visietekst ontwikkelen die vertrekkend vanuit ons opvoedingsproject eigen accenten wil leggen voor de toekomst. Een externe begeleider werd hiervoor geëngageerd.

Via deze website kan u dit hele proces volgen en zal ook regelmatige terugkoppeling gebeuren.